Publicatiedatum: 12 januari 2015
Reporter: Albert Hendriks - Friesland Holland Nieuwsdienst - www.friesnieuws.nl

Markant Friesland Vaarroute

Moet je gedaan hebben: varen en fietsen langs de schatkamers van Noord-Oost Friesland

www.boatcharterholland.nl
www.boatcharterholland.nl

KOLLUM (NL) – Het bureau voor toerisme van Fryslân, Friesland Holland, heeft een prachtige nieuwe vaarroute voor lagere motorjachten (doorvaarthoogte 2,40 m) met fietsen aan boord ontwikkeld. Een unieke samensmelting van een fiets- en museumroute, de populaire Markant Friesland Route, en toeristische vaarwegen.  

Aanleiding zijn de opening van de Noordelijke Elfstedenvaarroute, het zeil- en motorjachtvriendelijk maken van het historische centrum van het stadje Kollum (ten zuiden van Dokkumer Nieuwe Zijlen en het Lauwersmeer), de verbetering van de vaarroute Drachten-Lauwersmeer (Lits-Lauwersmeerroute), de harmonieuze ontwikkeling van Nationaal Park Lauwersmeer en de totstandkoming van schitterende aanleg- en fietsmogelijkheden in Noordoost-Friesland.

Het zijn allemaal verworvenheden die gerealiseerd zijn in het kader van het zogenaamde Friese Merenproject van de provincie Fryslân, één van de meest spectaculaire toerismebevorderingsprojecten van Europa. Watersportplaatsen en toeristische vaarwegen in heel Friesland werden de afgelopen twintig jaar in samenwerking met gemeenten en de Europese Unie tot een bedrag van 400 miljoen euro opgewaardeerd met verdieping van honderden kilometers aan vaargeulen, nieuwe aanlegkaden en jachthavens, heropening en verbetering van historische vaarwegen, aquaducten, hogere en ruimer bediende bruggen, nieuwe sluizen, strandjes en ‘van-boord-op-de-fiets’ steigers en kaden.

 Friese paarden in een bosweide in Veenklooster  Het gezellige centrum van de noordelijkste Elfsteden-stad, Dokkum.
Friese paarden in een bosweide in Veenklooster Het gezellige centrum van de noordelijkste Elfsteden-stad, Dokkum.

Bike on board!
De ca. 150 km lange Markant Friesland Vaarroute is speciaal gemaakt voor mensen die van varen en fietsen houden. Voor pleziervaarders die een beetje sportief en avontuurlijk zijn. Voor ouders en grootouders die zichzelf en de kinderen willen vermaken met waardevolle belevenissen in de natuur en kennis van typisch Friese culturen en streekproducten.

Rondom de voormalige zeearm Lauwersmeer liggen de eigenaardigheden voor het opscheppen. U maakt er ook kennis met Groningen, in het visserijmuseum van Zoutkamp bijvoorbeeld.

Wie de route wil varen en fietsen heeft in de eerste plaats een boot nodig. Een lage kajuitmotorboot is ideaal. De doorvaarthoogte van het jacht, dat wil zeggen de hoogte boven het water, mag op bepaalde trajecten, o.a. de Noordelijke Elfstedenvaarroute, niet groter zijn dan 2,40 m. Er zijn ook stukken, zoals de Dokkumer Ee en de vaarroute naar Kollum en het Lauwersmeer, die zelfs met grote zeiljachten met staande mast bevaren kunnen worden. U kunt dus mooie historische klippers en tjalken tegenkomen!

Benodigde kaarten
Behalve bijgaande routekaart, heeft u ook de zeer gedetailleerde waterkaart van Friesland en de grote fiets- en vaarkaart ‘Markant Friesland Lauwersmeer’ nodig. Op laatstgenoemde kaart staan alle fietsknooppunten, bezienswaardigheden en havens.

De toeristenkaart ‘Markant Friesland Lauwersmeer’ is gratis verkrijgbaar bij iedere Boat Charter Holland-jachtverhuurder. Maar ook bij tientallen horeca- en recreatiebedrijven en jachthavens in Noordoost Friesland. U kunt deze kaart, en de waterkaart van Friesland, ook bestellen via de webshop van het bureau voor toerisme van Fryslân, Friesland Holland (www.frieslandholland.nl). Alleen de officiële waterkaart van Friesland kost geld.
Begin uw ontdekkingsreis bij voorkeur thuis. Dan bent u beter voorbereid op de tocht. Er is in Noordoost-Friesland zoveel te zien en te beleven!  

Een onvergetelijke expeditie
De Markant Friesland Route moet u zien als een comfortabele “expeditie” langs nauwelijks bekende, maar wereldwijd unieke bezienswaardigheden. Een tocht vol leuke verrassingen. Een tocht die u inzicht geeft in de ontstaansgeschiedenis van Friesland en haar rijke cultuurhistorie. Paleisjes van de landadel, door boomwallen omzoomde weiden, romantische dorpen op terpen, Nationaal Park het Lauwersmeer, UNESCO werelderfgoed Waddenzee, Elfstedenstad Dokkum, middeleeuwse kerken en sporen van kloosters, en meer dan dertig zeer aparte musea. Kunst, natuur en cultuur, dat biedt de Markant Friesland Route in Noordoost Friesland.

Elke dag helemaal anders!
U vaart en fietst dwars door het Noordfriese terpenland. Als u in Oude Leije of Oudebildtzijl bent, pak dan de fiets voor een bezoek aan het WaddenzeeLand Infocenter Seedykstertoer in Marrum. Boek daar een Waddenexcursie per panoramawagen van boer Gerben Visbeek. Neem ook een kijkje in het nabijgelegen kweldercentrum van de natuurbeschermingsorganisatie ‘It Fryske Gea’ waarmee Visbeek samenwerkt.

Via Dokkum en Kollum wordt u naar het Lauwersmeer geleid. In het land rondom het stadje Kollum zijn stilte en ruimte opvallende elementen. Het is een regio om te onthaasten, om te genieten van schone lucht en luchten.

U verkent al varend en fietsend ook de Noardlike Fryske Wâlden (Fries voor Noordelijke Friese Wouden), het boomwallenlandschap dat typisch is voor het oosten van Friesland. De topattractie in die regio is de botanische tuin De Kruidhof in Buitenpost, waar ook het IJstijdenmuseum ondergebracht is.

Moordstad Dokkum
Geschiedkundig zeer bijzonder is het gebied ten zuiden van Dokkum, waar in 754 de wereldberoemde missionaris Bonifatius werd vermoord. De vertegenwoordiger van het Frankische Rijk werd geboren in 672 of 675 in Exeter, Zuid-West Engeland. Het stoffelijk overschot van de bisschop, martelaar en heilige, die wordt gezien als de architect van christelijk West-Europa, bevindt zich in de abdij van Fulda in Duitsland. Dokkum, gekscherend ‘een moordstad’ genoemd, is nu een gezellige en zeer bezienswaardige Elfstedenstad en onderhoudt vriendschappelijke betrekkingen met Fulda.

Ooit was in Dokkum de Friese admiraliteit (marine) gevestigd omdat het een rechtstreekse verbinding met de zee had, net als Kollum. Het admiraliteitshuis is nu een groot en boeiend streekmuseum.

Langs kastelen
Al varend en fietsend langs stinzen en staten (Friese kasteeltjes) komt u terecht in talrijke leuke plaatsjes als Burdaard aan de Dokkumer Ee, waar de Friese schilder Ruurd Wiersma bijzonder werk (naïeve schilderkunst) achtergelaten heeft. En sterke verhalen!

U bevaart grote delen van de Elfsteden schaatsroute en maakt kennis met wat Elfstedenschaatsers noemen de ‘hel van het noorden’. Maar uw belevenissen zullen ‘hemels’ zijn.

Waar u ook bent, u ziet aan de horizon altijd een terp, een 2.000 tot 5.000 jaar oude woonheuvel, met kerktoren. Of een decor van eeuwenoude bomen met daarachter verscholen schilderachtige dorpjes, zoals Veenklooster. Dat is een Drents aandoende nederzetting met stoere oude bomen en een brink, een centraal plein. U kunt er onder andere het prachtige slot Fogelsangh State en een landbouwmuseum in een grote historische boerderij bezoeken.

Dus kapiteins: fietsen aan boord voor één van de mooiste vakanties van uw leven! Als u kinderen of kleinkinderen heeft, neem ze mee, want de Markant Friesland Vaarroute is ook hartstikke leuk voor kinderen! Ook de musea zijn op hun komst voorbereid!


Info route: www.markantfrieslandroute.nl
Info boot met fietsen huren: www.boatcharterholland.nl
Info vakantieland Friesland: www.frieslandholland.nl
Info Friese meren: www.friesemeren.eu

Oudebildtzijl Steeds meer motorjachten van Friese jachtverhuurders zijn uitgerust met een fietsendrager.
Oudebildtzijl. Steeds meer motorjachten van Friese jachtverhuurders zijn uitgerust met een fietsendrager.
Het buitendijks veld bij Seedykstertoer in Marrum. De Schierstins, het oudste en enige deels bewaard gebleven kasteel (stins), met slot, van Friesland in Feanwâlden.

Het buitendijks veld bij Seedykstertoer in Marrum.

De Schierstins, het oudste en enige deels bewaard gebleven kasteel (stins), met slot, van Friesland in Feanwâlden.

Kinderen op ontdekkingstocht in kasteel De Schierstins in Feanwâlden. Friese klompenmakerij en museum Scherjon in Noardburgum.

Kinderen op ontdekkingstocht in kasteel De Schierstins in Feanwâlden.

Friese klompenmakerij en museum Scherjon in Noardburgum.

De huiskamer van de bekende Friese melkvervoerder en schilder Ruurd Wiersma in het museum voor naïeve schilderkunst Ruurd Wiersmahûs in Burdaard. Slot Fogelsangh State in Veenklooster.

De huiskamer van de bekende Friese melkvervoerder en schilder Ruurd Wiersma in het museum voor naïeve schilderkunst Ruurd Wiersmahûs in Burdaard.

Slot Fogelsangh State in Veenklooster.

 Molenbeleving in Anjum bij het Lauwersmeer.  Molenbeleving in Anjum bij het Lauwersmeer.
Molenbeleving in Anjum bij het Lauwersmeer.